Istotą systemu ostrzegania jest możliwość skierowania komunikatów i sygnałów do osób znajdujących się w obiekcie. W szczególności ważne jest to w przypadku obiektów skupiających ogromnie ilości ludzi.

Do obiektów tych należą przede wszystkim:
– szpitale i sanatoria, gdzie znajduje się powyżej 200 łóżek,
– budynki zamieszkania zbiorowego – wysokie lub wysokościowe lub z liczbą ponad 200 miejsc noclegowych,
– kina i teatry, gdzie liczba miejsc wynosi ponad 600,
– dworce, lotniska, metro, porty, przeznaczonych dla powyżej 500 osób,
– duże hale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsca powyżej 1500,
– galerie handlowe i wystawowe (jednokondygnacyjne – o powierzchni strefy pożarowej powyżej 10 000 m2, wielokondygnacyjnych – powyżej 8 000 m2),
– wysokich i wysokościowych budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej.

Z dotarciem komunikatów do wszystkich osób znajdujących się w obiekcie doskonale poradzi sobie system DSO.

Czym jest DSO?

DSO jest to skrót od Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych. Wyjaśniając, jest to urządzenie, które w przypadku niebezpieczeństwa automatycznie zaczyna rozgłaszać sygnały ostrzegawcze oraz komunikaty głosowe. Dzieje się tak na skutek sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej. Cała procedura przebiega w sposób automatyczny, jednak zdarza się tak, że system może być również sterowany przez odpowiednio uprawnioną osobę. Najważniejsze jest to, aby system DSO bez żadnych przeszkód zdołał wysłać sygnały i komunikaty o niebezpieczeństwie do zagrożonej strefy. Odbiorcami komunikatów są wszyscy ludzie znajdujący się aktualnie w obiekcie.

Dźwiękowy system ostrzegawczy powinien zostać wyposażony w:
– urządzenie centralne,
– mikrofon,
– wzmacniacz,
– głośniki strefowe
– układ awaryjnego zasilania.

Narzędzie dźwiękowego systemu ostrzegania powinien umożliwić nadawanie bieżących komunikatów przez zastosowanie mikrofonu, włączanie i wyłączanie konkretnych stref nagłaśniania oraz wybór, rozpoczęcie i zatrzymanie wcześniej utworzonych komunikatów alarmowych.