W urządzeniach elektronicznych używany sygnał jest analogowy lub cyfrowy. Do zmiany sygnału z jednej formy w drugą, potrzebne jest dedykowane urządzenie. Służą do tego przetworniki analogowo – cyfrowe i cyfrowo – analogowe, które stanowią podstawę do budowy różnych urządzeń elektronicznych.

Rodzaje przetworników

Przetwornik analogowo – cyfrowy, zwany A/C to układ zmieniający sygnał analogowy na cyfrowy. Przetwarzanie tych sygnałów możliwe jest w urządzeniach elektronicznych, działających w systemach binarnych oraz gromadzenie ich na nośnikach danych dostosowanych do zapisu cyfrowego. Proces zmiany sygnału analogowego w cyfrowy polega na uproszczeniu tego pierwszego do postaci skwantowanej, czyli przez zastąpienie wartości zmieniających się płynnie do liczby zastępowanych skokowo w odpowiedniej skali odwzorowania. Przetwarzanie A/C tworzą 3 etapy: próbkowanie, kwantyzacja (dyskretyzacja) i kodowanie.

Częstotliwość próbkowania to odwrotność różnicy czasu pomiędzy dwiema kolejnymi próbkami, kiedy sprawdzany jest sygnał. Dla uzyskania najdokładniejszego cyfrowego odwzorowania analogowego sygnału częstotliwość próbkowania powinna być większa niż podwojona najwyższa składowa częstotliwości sygnału.

Przetworniki można podzielić ze względu na metody pracy, na stosujące metody kompensacyjne i metody bezpośrednie. Dowolny rodzaj konwerterów stosuje jedną z powyższych metod.

Z kolei przetworniki cyfrowo – analogowe, czyli C/A zwane też DAC (ang. Digital to Analog Converter) to elektroniczny układ przetwarzający sygnał cyfrowy na analogowy w postaci prądu elektrycznego lub napięcia o wartości proporcjonalnej do tej liczby. Posiada n wejść i jedno wyjście. Przetworniki te pracują w jednej z trzech metod przetwarzania: równoległej, wagowej lub zliczania.

Zastosowanie przetworników A/C i C/A.

Układy przetwarzające sygnały analogowe na cyfrowe, stosuje się w wielu dziedzinach. Na tę popularność składa się niska cena tych urządzeń w produkcji masowej. Będzie to analiza sygnałów telewizyjnych i radarowych w kodowej transmisji takich sygnałów, w układzie rejestracji i analizy bardzo szybkich przebiegów elektrycznych. Znajdują zastosowanie w urządzeniach telekomunikacyjnych oraz przyrządach pomiarowych.

Przetworniki, które są najczęściej stosowane to:

  • z wielokrotnym całkowaniem – używane szczególnie w precyzyjnej aparaturze pomiarowej;

  • delta sigma – popularne szczególnie w sprzęcie powszechnego użytku, a ich renoma rośnie;

  • z kolejnymi aproksymacjami – szczególnie w sprzęcie pomiarowym i przemysłowym;

  • z bezpośrednim porównaniem – przy dużych prędkościach, montowane w sprzęcie wideo.

Szeroki wybór tych urządzeń przystosowanych do konwersji sygnałów z różnych źródeł dostępny jest w sklepie Micros.