Postępowanie egzekucyjne wszczyna się z racji przymusowej realizacji świadczenia, jakie zostało określone w tytule egzekucyjnym. Jego celem jest zaspokojenie wierzyciela. Jest kilka sposobów wykonania egzekucji komorniczej. Warto je poznać, ponieważ wierzyciel może osobiście wybrać, w jaki sposób zostanie przeprowadzona egzekucja.

Jak wybrać sposób egzekucji komorniczej?

Sposób egzekucji komorniczej, tak jak przed chwilą wspomniano, to decyzja, którą może podjąć wierzyciel. Musi jednak pamiętać, aby był w miarę możliwości jak najmniej uciążliwy dla osoby dłużnika – komentuje nasz ekspert z Kancelarii Komorniczej Marian Piasecki. Chociaż każdy z nich nie będzie przyjemny ani pożądany, to trzeba wybrać w miarę możliwości taki, który będzie w minimalnym stopniu przykry czy dokuczliwy. Można wskazać kilka sposobów, co ułatwi zadanie komornikowi. Trzeba wiedzieć, że komornik będzie mieć prawo wykonać wszystkie metody egzekucji, które wymieniono, dlatego należy się naprawdę solidnie zastanowić, na które z nich się zdecydować.

Egzekucja komornicza – sposoby jej wykonania

Do sposobów egzekucji komorniczej zaliczają się wymienione poniżej składniki majątkowe:

  • Ruchomości, pośród których wymienić można samochód czy sprzęty domowe,
  • Wynagrodzenie za pracę, a zatem comiesięczna pensja wpływająca na konto bądź otrzymywana do ręki,
  • Rachunek bankowy posiadany przez dłużnika,
  • Wierzytelności,
  • Nieruchomości,
  • Inne posiadane prawa majątkowe, do których należą np. akcje czy udziały w spółce.

W jaki sposób przeprowadzane jest postępowanie egzekucyjne?

Postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się zawiadomieniem dłużnika o wszczęciu egzekucji. W dokumencie powinny być podane treść tytułu wykonawczego oraz sposób bądź sposoby egzekucji. Następnie dochodzi do realizacji postępowania, a o każdym kroku powiadamiany jest wierzyciel. Po zakończeniu niezbędnych działań, komornik wskazuje wynik egzekucji. Jeśli nie zostało przeprowadzone w sposób zaspokajający wierzyciela, komornik oddaje mu tytuł egzekucyjny. W sprawach związanych z takimi zagadnieniami warto współpracować z profesjonalistami, aby świadczenie zostało w pełni zaspokojone i postępowanie egzekucyjne było należycie zakończone.