Fundament filatelistyki to kolekcjonowanie, poszukiwanie, gromadzenie. To, co zbiera filatelista, charakteryzuje się nazwą walorów filatelistycznych. Skąd nazwa walor? Stąd, że każdy szczegół zbioru ma dla jego właściciela określoną wartość.

Arsenał walorów filatelistycznych jest nader bogata. Z niektórymi spotkać możemy się prawie każdego dnia. Są to tak popularne walory, jak listy, znaczki bądź stemple pocztowe. Wiele z tych walorów spotkać zdołamy nieomal w każdym zbiorze, niektóre – tylko w tych w największym stopniu sprofilowanych kolekcjach. Walory te różnią się także pod względem wartości: spotykamy i te, które są bardzo niedrogie, jakże i takie, za które należy zapłacić fortunę.

Walory filatelistyczne dzielimy na walory pocztowe, półpocztowe jak również pozapocztowe.
Walory pocztowe są wydawane na mocy upełnomocnień pocztowych. Przeznaczone są dla wewnętrznej lub zewnętrznej służby pocztowej w nawiązaniu z przesyłaniem listów. Są to w zasadzie znaczki pocztowe, całostki (czyli karty oraz koperty pocztowe), stemple, nalepki polecenia.Walory półpocztowe to wytwory, które wyprodukowane zostały przez inne organy, ale są używane w obrocie pocztowym za zgodą władz pocztowych. Są to przede wszystkim etykiety na loty specjalne, stemple uzupełniające, całostki z dodrukami.
Walory pozapocztowe tworzone są w nawiązaniu do działalności poczty, jednak bez jej formalnego wkładu. Mogą to być zarysy znaczków, próby poligraficzne a także pamiątki wydawane przez instytucje filatelistyczne.
Aby walory filatelistyczne potwierdzić za pełnowartościowe, muszą one podołać wielu wymaganiom. Nie mogą być zgięte ani pobrudzone. Trefny walor filatelistyczny nie ma realnie żadnej wartości.

Największym wydawcą walorów filatelistycznych jest poczta, zaś wynika to przede wszystkim z misji wykonywanych przez ten urząd. Ongiś filateliści kolekcjonowali faktycznie wszystko, co było jakoś powiązane z działalnością poczty jako instytucji zajmującej się dostarczaniem wysyłek. Postępowanie to uległo niemniej jednak w ostatnim czasie zmianie, zważywszy na to, że obecnie działania poczty są znacznie bardziej rozmaite.