Przemoc w rodzinie. Do niedawna zagadnienie, o którym nikt nie chciał głośno mówić. Skrępowanie, brak zrozumienia, samolubstwo albo myślenie stereotypami. Lepiej jest zamykać oczy na istniejące problemy, w szczególności, gdy wydaje się, że nas nie dotyczą. Przemoc w rodzinie jest tematem ogólnospołecznym. Jej przyczyny są do głębi zakorzenione w często sprzężonych ze sobą czynnikach ekonomicznych, psychologicznych, lub kulturowych. Lekceważenie przemocy w rodzinie, deficyt aktywnego poparcia ze strony społeczeństwa sprawia, że zagadnienie stale się natęża i powoduje nieodwracalne krzywdy.To dlatego Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” przystąpiło do projektu „przeMoc w rodzinie”, która nie tylko kieruje atencjęna obecność problemu przemocy w rodzinie, lecz głównie pokazuje drogę szukania pomocy dla rodzin dotkniętych przemocą.

Kampania „przeMoc w rodzinie” ma swój wyraz między innymi w spotach telewizyjnych emitowanych w TVN. Dodatkowo uruchomiony został dodatkowy numer infolinii „TeleWsparcie” pod numerem 800 201 211 a także czat online działający od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 - 18.00. Darmowej pomocy i rady osobom poszkodowanym udostępniają prawnicy, psycholodzy, pedagodzy i doradcy zawodowi. Można dodatkowo zgłosić się po pomoc specjalisty wypełniając formularz na stronie: pomocpostpenitencjarna.pl

Projekt „przeMoc w rodzinie” adresowany jest przede wszystkim do osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Lecz ma on także za zadanie uwrażliwić społeczność na to niszczycielskie zjawisko i rozpowszechnić rozpoznawalność międzynarodowego sygnału ręką „Pomóż mi”, który jest dyskretnym znakiem ze strony ofiary przemocy. Ten gest to często jedyny sposób wzywania o pomoc, jaki ofiara przemocy ogólnie może wysłać. Osoba, która jest świadkiem znaku „Pomóż mi” powinna w sposób potajemny szczególnie dla sprawcy przemocy, poinformować policję o tym zdarzeniu. Prędka i zdecydowana reakcja może ocalić komuś zdrowie lub nawet życie. „Dowiedz się, działaj” informuje slogan projektu „przeMoc w rodzinie”. Sitte.pl jako partner projektu udziela kompletnego wsparcia kampanii od strony technicznej i bierze czynny udział w upowszechnianiu tej inicjatywy.