Za sprawą Funduszy Europejskich zostało sfinalizowanych wiele projektów. Efektywnie skończony projekt potrzebuje jednak porządnego przygotowania i oraz podjęcia wielu działań mających na celu osiągnięcie wszelkich instrukcji wynikających z umowy o dofinansowanie. W jaki sposób efektywnie przygotować i zarządzać projektem? Kto może złożyć wniosek? Dlaczego jest używane doradztwo projektowe? Jak zagwarantować przedsiebiorstwu prawidłową realizację umowy? Sprawdź, kto i jak może zostać beneficjentem.

Podstawy wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z przepisami prawnymi wniosek o dofinansowanie może przedstawić w rzeczywistości każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą. Mogą to być instytucje samorządowe, oświatowe, medyczne, firmy bez względu na wielkość i zakres działania i wszystkie inne instytucje poza administracją publiczną. Przeważnie odpowiednia instytucja obwieszcza nabór wniosków do odpowiedniego projektu. Dopłatę ze środków unijnych można pozyskać między innymi na rozwój firmy, rewitalizację terenów, badania, cyfryzację, edukację .

Wniosek o dotacje powinien przygotowany należycie w stosunku do wymogów formalnych. Jak najbardziej podstawowym oparciem dla uzasadnienia zwracania się o dotację musi być prawidłowość uzasadnienia celu wpisanego w działalność. Wskazanie źródła finansowania projektu jest to konieczność, należy wskazać należyty projekt, jaki będzie określał typ działalności beneficjenta.

Wyznaczenie terminów realizacji projektu powinien być jednym z podstawowych elementów wniosku. Powinno się zaznajomić się uważnie z treścią a także wymaganiami projektu, ponieważ korzystne zaakceptowanie aplikacji o dofinansowanie nie oznacza pomyślnej realizacji wytycznych projektu. Dlatego że to na beneficjencie ciąży wymóg prowadzenia kompletnej żądanej dokumentacji i respektowania wytyczonych procedur.

Po podpisaniu umowy o dotacje tak właściwie wówczas zaczyna się najtrudniejszy etap. Właściwa adaptacja instrukcji przynależnych do projektu nade wszystko opiera się na umiejętnym zarządzaniu projektem. Wśród obowiązków stawianych przedsiębiorcy znajduje zalicza się także precyzyjne wykazanie wydatków. W razie nierzetelnej dokumentacji, nie osiągnięcia wymogów sprzężonych z kontrolą i audytem projektu unijnego przedsiębiorca musi się liczyć z utratą części lub całości dotacji. W następstwie tego dla beneficjenta, który pragnie odpowiednio zrealizować i rozliczyć projekt pomocnym rozwiązaniem jest skorzystanie z doradztwa w zakresie zarządzania projektami. Rzetelny zespół doradców udzieli wsparcia już od pierwszego etapu przygotowania wniosku i zaspokojenia wszelkich prawnych wymogów, również zajmie się monitorowaniem późniejszych działań. W zespole firmy doradczo szkoleniowej Fuda pracują kompetentni audytorzy i eksperci z różnych dziedzin. Beneficjent może liczyć na drobiazgową analizęprocesu projektowego, zarówno w obszarze finansowym, jak i proceduralnym. Specjaliści posiadający właściwe kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego i zewnętrznego przekażą kompletną dokumentację sprawozdawczą . Udzielą wsparcia przy określeniu kwalifikowalności wydatków i precyzyjnego wskazania końcowego rozliczenia kosztów. Doradztwo w zakresie zarządzania projektami okazuje się dla każdego beneficjenta nie tylko wsparciem w trakcie realizacji ustalonych w instrukcji wytycznych, ale zwłaszcza gwarancją sukcesu przy realizacji przedsięwzięcia.