W dzisiejszym społeczeństwie spostrzegamy fantastyczną kompozycję różnorodnych pokoleń, jakie współegzystują i oddziałują na modelowanie naszego społeczeństwa. Pokolenia X, Y, Z i Baby Boomers stanowią cztery odmienne grupy, z jakich każda daje unikatowe wartości i opcje do teraźniejszego egzystowania. Ten koktail rozmaitości stylu życia kształtuje naszą rzeczywistość, budując efektowną mozaikę tradycji, innowacji i aktywnych stylów.

Generacja Baby Boomers, żyje po II wojnie światowej, rozpoznajemy ze swojego mocnego zdeterminowania obywatelskiego i wypatrywania stagnacji. Ich charakter egzystencji opiera się na kulturowych zaletach rodzinnych i pracy jako nadrzędnego elementu świadomości. Generacja X, następujące po Baby Boomers, przedstawiło nieznany wymiar, rozpoczynając rozmyślania na temat myśli balansu między profesją a samorozwojem jak również poznając wielorakość kulturową.

Generacja Y, słynne również jako Millenials, sprowadziło ze sobą rewolucję technologiczną|, pogłebiając się w epoce cyfrowej. Styl egzystencji tej społeczności nawiązuje do uniwersalności, rozwiązaniach prospołecznych i odkrywaniu wieloaspektowych sensów w życiu. To generacja, która odważnie tworzy oryginalne kanony, przyjmując zróżnicowanie i równość za kanwy dzisiejszej kultury.

Pokolenie Z, najmłodsze z istniejących wspólnot, pojawia się z jeszcze bardziej natężonym pojęciem cyfryzacji. Zaciekawione społeczeństwem ogólnoświatowym, pokolenie to stawia na współpracę, ruch prospołeczny a także pieczę nad środowiskiem . Ich prąd życia opiera się na mobilności, szybkości działania i żywym dostosowywaniu się do zmian.

Dostrzegając te przeróżne grupy, odnotujemy, że podstawowym czynnikiem współczesnego stylu życia jest tolerancja różnic . Współdziałanie między pokoleniami staje się nie jedynie koniecznością, ale również sposobnością na ubogacenie się symetrycznie o wielorakie sposobności. W tej zróżnicowanej realności generacyjnej możemy odkryć wenę do rozwijania swojego prywatnego stylu życia, scalając kulturę z nowoczesnością, opanowanie z działalnością prospołeczną, a równowaga z elastycznością.

W czasach, gdzie pokolenia zderzają się, współdzielą koncepcje i obustronnie się ożywiają, pojmujemy, że los adaptuje się do innowacyjnego aspektu. Wskazane jest jednak zadać sobie pytanie, czy nowa ekumeniczna populacja, jaka modeluje się dzięki tolerancyjności nie gubi równocześnie dobrych norm, dzięki którym świat żyje od początków.