Inwentaryzacja to nic innego, jak jeden z elementów zarządzania. W przypadku inwentaryzacji sprzętu komputerowego mówimy o spisaniu wszystkich podstawowych elementów, jakie służą do zarządzania infrastrukturą informatyczną. W inwentaryzacji chodzi o to, aby spisać wszystkie istniejące sprzęty komputerowe, a także inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w firmie!

  1. Inwentaryzacja sprzętu komputerowego — co to?
  2. Jaki jest cel inwentaryzacji sprzętu komputerowego?
  3. Ewidencja sprzętu komputerowego — korzyści dla IT i biznesu

Inwentaryzacja sprzętu komputerowego — co to?

Współcześnie praktycznie każda firma, niezależnie od wielkości, wykorzystuje komputer do pracy, a przynajmniej w jakiejś części. Na tym sprzęcie dokonywanych jest dziesiątki, setki, a czasem nawet tysiące operacji w ciągu jednego dnia. Przelewy bankowe, wysyłanie maili, tworzenie dokumentów, kontakt z potencjalnymi klientami czy kontrahentami — to wszystko odbywa się przy współpracy komputera z człowiekiem. 

Każdy system wymaga nieustannej administracji oraz inwentaryzacji. Nic w tym dziwnego, że firmy często zatrudniają administratorów komputerowych. Z kolei okresowa inwentaryzacja sprzętu komputerowego bardzo często określana jest mianem "spisu z natury". To nieodłączny element życia każdej firmy.

By inwentaryzacja przebiegał pomyślnie, warto mieć pod ręką program do inwentaryzacji sprzętu komputerowego. Taki program do inwentaryzacji sprzętu komputerowego musi zadbać o stabilność sieci, jak i o rozsądne zarządzanie zasobami IT. Warto też pokusić się o monitorowanie sieci lan w firmie!

Jaki jest cel inwentaryzacji sprzętu komputerowego?

Program do ewidencji sprzętu komputerowego znacznie ułatwi:

  • ustalenie posiadanych zasobów sprzętowych w czasie rzeczywistym,
  • dokonanie oceny przydatności gospodarczej składników majątku,
  • rozliczenie osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie.

Ewidencja sprzętu komputerowego — korzyści dla IT i biznesu

Ewidencja oprogramowania i sprzętu komputerowego to szereg korzyści. Przede wszystkim:

  • zwiększenie autorytety działu IT,
  • oszczędność czasu i energii,
  • oszczędność środków finansowych.

Jeśli zaś chodzi o korzyści biznesowe, należy głównie wymienić oszczędność oraz fakt, iż dział IT będzie wydajniejszy. 

Inwentaryzacja pozwala również na to, by wymiana materiałów eksploatacyjnych odbyła się w najlepszym możliwym czasie. Do inwentaryzacji oprogramowania jak i inwentaryzacji samego sprzętu dobrze mieć specjalistyczny program, który znacznie uprości całe zadanie!