Outsourcing IT, w szczególności rozwój oprogramowania jest sprawdzonym sposobem dla firm technologicznych.

Zwiększa produktywność, skraca czas opracowywania i ogólnie pozwala być konkurencyjnym.Tak jak w przypadku każdej strategii biznesowej, właściwe przygotowanie i wykonanie są niezbędne.

Wybór odpowiedniego partnera jest niezmiernie ważny. Podczas wiedzy, czasu i starannego przemyślenia na temat sposobu outsourcingu. Znalezienia właściwego dostawcy przynosi ogromne zyski i jest warte wysiłku. 

Zbyt wiele świetnych, produktywnych i profesjonalnych relacji zostało zrujnowanych przez brak wyznaczenia właściwych celów od samego początku. Są to konkretne zadania, takie jak "Zbudowanie aplikacji zgodnie z określoną specyfikacją" lub "Zwiększenie skuteczności dla konkretnego poziomu".

Wybór właściwego partnera

Na partnerze spoczywa obowiązek utrzymania wysokiego standardu jakości. Wybór dostawcy usług outsourcingowych jest dużą inwestycją w czas i zasoby. Dobry dostawca może dostarczyć konkretne analizy przypadków i prawdziwe referencje klientów. Warto je sprawdzić i zadawać trudne pytania. Kontakt z partnerem powinien być początkiem długich, produktywnych relacji biznesowych. 

Wybór zespołu odpowiedniej wielkości

Ważnym czynnikiem udanego partnerstwa jest wielkość zespołu outsourcingowego. Chociaż kuszące jest znalezienie największego dostawcy outsourcingu i zawarcie z nim umowy, może to przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. Programy dla firm powinny być powiązane z outsourcingiem. W ten sposób osiągniemy zamierzone cele. Duży dostawca prawdopodobnie nie poświęci każdemu klientowi należytej uwagi. Zamiast tego mniejsi klienci zostaną przydzieleni do mniej doświadczonych programistów lub traktowani jako gorsi klienci.

Zrozumieć umowę

Podobnie jak w przypadku każdego kontrahenta, dobrą praktyką jest uzyskanie porady prawnej przy podpisywaniu z dostawcą usług outsourcingowych. W szczególności przy opracowywaniu oprogramowania kluczowe jest jasne określenie własności intelektualnej każdej wykonanej pracy. Klient, czyli użytkownik powinien posiadać pełną własność IP. Umowa powinna też zawierać klauzulę poufności.

Dostawca potrzebuje od nas konkretnych wytycznych i wskazówek, abyśmy mogli odnieść sukces.