Obecność bezpiecznika automatycznego w instalacji elektrycznej jest niezbędna do zachowania bezpiecznej pracy obwodów. Choć o jego istnieniu przypominamy sobie zazwyczaj dopiero wtedy, gdy w mieszkaniu zgaśnie światło, to stanowi on podstawowe zabezpieczenie całej instalacji. Jaka jest rola bezpiecznika automatycznego?

Zabezpieczenie instalacji

Wyłącznik instalacyjny posiada szereg ważnych funkcji, które zapewniają bezpieczeństwo instalacji. Głównym zadaniem bezpiecznika automatycznego jest zapewnienie bezpieczeństwa instalacji elektrycznej w sytuacji przepływu prądu, którego natężenie przewyższa bezpieczny poziom. Bezpiecznik automatyczny - https://www.kontaktuj.pl/bezpiecznik-automatyczny-25a-ghs101-e27,29,18888,204 chroni również instalację przed negatywnymi skutkami zwarć. Należy w tym miejscu podkreślić, że wyłącznik instalacyjny, zwany bezpiecznikiem, chroni przed przepięciami prądu jedynie instalację elektryczną, a nie stacjonarne odbiorniki prądu, takie jak telewizor czy komputer.

Ochrona przed porażeniem prądem

Kolejną ważną funkcją, spełnianą przez bezpiecznik automatyczny, jest ochrona użytkowników instalacji przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona zapewniona jest w sytuacji uszkodzenia instalacji. Bezpiecznik powoduje samoczynne wyłączenie zasilania, dzięki czemu zapewnione jest bezpieczeństwo przed niekontrolowanym porażeniem prądem. W niektórych przypadkach system ten nie działa we właściwy sposób. Z tego powodu bezpieczniki wyposaża się w dodatkowe zabezpieczenia w postaci wyłączników różnicowoprądowych.

Wymiana bezpiecznika

Stosowane kilka lat temu bezpieczniki topikowe, po przerwaniu obwodu elektrycznego, nadawały się jedynie do wymiany. Wkładka topikowa ulegała bowiem spaleniu, co wykluczało ją z możliwości dalszej pracy w układzie. Współcześnie produkowane, bezpieczniki automatyczne, projektowane są w taki sposób, aby po przerwaniu obwodu możliwe było ich wielokrotne użycie. Odpowiednio użytkowany nie powinien ulegać awarii, jednak czynnikami, które mogą wpłynąć na jego przydatność w instalacji są silne drgania lub uszkodzenia.