Będzin jest jednym z najpiękniejszych ośrodków miejskich na obszarze Zagłębia. Tutejsze atrakcje sprawiają, iż wycieczki po terenie Będzina będą dla wielu z nas ciekawą lekcją historii.

Co trzeba zobaczyć podczas zwiedzania tego ośrodka miejskiego? Jakie atrakcje Będzina mogą zrobić na odwiedzających największe wrażenie? Będzin może się poszczycić ciekawą pamiątką z okresu średniowiecza. Są nią pozostałości dawnych murów miejskich, które przed wiekami otaczały całe stare miasto. Wśród zabytków architektury sakralnej na wyróżnienie zasługuje kościół parafialny Świętej Trójcy. To cenna pamiątka, pamiętająca okres panowania Kazimierza Wielkiego.

Przedwojenny Będzin był istotnym ośrodkiem osadnictwa dla ludności żydowskiej. Do dziś przypominają nam o tym takie miejsca, jak Plac Bohaterów Getta Będzińskiego na terenie getta oraz Dom Modlitwy Cukermana. Intryguje również synagoga Mizrachi, nad którą opiekę pełni obecnie Muzeum Zagłębia. Instytucja ta ma jeszcze pod swą opieką Pałac na Gzichowie oraz zamek, zbudowany w czasach Kazimierza Wielkiego. Aktualnie w miejscach tych można oglądać interesujące ekspozycje, dzięki którym można lepiej poznać historię Będzina oraz jego dawnych mieszkańców.