Melioracje leśne to zabiegi, których celem jest polepszenie warunków produkcyjnych siedliska na terenach zalesionych, przeznaczonych do odnowienia, bądź też na obszarach nieleśnych, które zalesieniu mają dopiero podlec. Efektem melioracji jest m.in. uzyskanie wydajnej produkcyjnie gleby – zarówno w uprawach, jak i starszych drzewostanach.

Kto i kiedy przeprowadza meliorację leśną?

Zabiegi melioracyjne są przeprowadzane w okresie poprzedzającym odnowienie danego obszaru leśnego lub jego zalesienie od podstaw. W pierwszej kolejności, melioracji podlegają powierzchnie o cechach strukturalnych, wilgotnościowych i żyznościowych, wyraźnie niesprzyjających wzrostowi oraz rozwojowi upraw i drzewostanu.

Melioracja ma charakter biologiczny i techniczny – w pełni zaplanowany i uporządkowany – dlatego do jej pomyślnej realizacji wymagane jest pełne wsparcie fachowców, dysponujących odpowiednią wiedzą i sprzętem. Firmą, świadczącą profesjonalne usługi melioracyjne, jest na przykład Park M ze Starego Sącza w województwie małopolskim.

Przykłady zabiegów melioracyjnych

Wiemy już, czym konkretnie jest melioracja i kiedy się ją stosuje. Najwyższa pora, aby przytoczyć wybrane przykłady zabiegów melioracyjnych. Ogólnie rzecz biorąc, w leśnictwie stosuje się kilka rodzajów melioracji – wodną, biologiczną (tzw. fitomelioracja) oraz agrotechniczną.

Do podstawowych czynności, wykonywanych w ramach zabiegów melioracyjnych, zaliczamy m.in. wykaszanie wałów, wycinkę drzew i krzewów, zabudowę i regulację potoków, a także stabilizację osuwisk oraz tzw. faszynowanie (umacnianie) brzegów – na przykład stawów – przy zastosowaniu solidnych, a zarazem ekologicznych materiałów. Oczywiście całość prac musi odbywać się z poszanowaniem procedur i obowiązującego prawa. To kolejne przesłanki przemawiające za tym, że zabiegi melioracyjne powinny być wykonywane przez wykwalifikowane ekipy robocze. Tylko prace czynione za ich pośrednictwem gwarantują odpowiednią jakość i efektywność.