Dlaczego tak wiele mówi się na rynku o zyskach, a tak rzadko o wycenie firm? W zwykłym działaniu firmy dla przedsiębiorcy (albo też: właścicieli) liczą się na ogół przede wszystkim takie informacje, jak utarg ze sprzedaży i zwroty z inwestycji czy wysokość wierzytelności. Są to bowiem te wartości, które wpływają wprost na normalne działanie organizacji. Dzięki zyskom może ona ustalać następne inwestycje i układać strategię na przyszłość, decydując się na wzmacnianie określonych procesów. Dodatkowo fakt, że firma nie tylko może w pełni zaspokoić zapotrzebowanie pieniężne w obecnej działalności, ale ponadto wywalczyć nadwyżkę, działadodatnio na obraz przedsiębiorstwa w oczach inwestorów, kontrahentów czy udziałowców oraz akcjonariuszy.

Wycena firm w tej sytuacji wydaje się niejednym właścicielom kwestią drugorzędną, po którą sięgają oni wyłącznie wtedy, gdy rozważają spółkę sprzedać. W tym tekście chcemy zobrazować, dlaczego trzeba zastanowić się nad majątkiem spółki także wtedy, gdy wcale nie planujemy decyzji o jego sprzedaży - po prostu po to, aby odkryć kwotę tej części danego majątku, jaką tworzy posiadany przez nas podmiot. Ale także po to, aby jeszcze dokładniej i trafniej planować rozwój danych projektów czy też oszacować znaczenie wybranego produktu (aktualnego lub rozważanego) dla celów przedsiębiorstwa. O tym, jakie znaczenie może mieć dla wyceny firm jeden projekt lub wręcz produkt, ukazuje najdobitniej przykład start-upów. Wiele spółek, które wywodzą się ze start-upów zdobywa finansowanie na jeden, wybrany projekt - co więcej: właśnie wokół niego firma rozwija się od początku swego funkcjonowania i to on staje się najważniejszym atutem w negocjacjach z inwestorami. Na światowych rynkach można wskazać przykłady spółek, które rozwinęły się tylko na jednym znakomitym pomyśle, trafnie wykorzystanej idei - dostarczając na początku jeden wyłącznie rodzaj produktu (najczęściej jest to wynalazek - niejednokrotnie serwis on-line lub portal itp.).

Dyskutując i pisząc o wycenie firm warto też zauważyć, że choć na ogół łączy się ona z rozbudowanymi przedsiębiorstwami, o dużym budżecie, zatrudniającymi sporo pracowników i dysponującymi ogromnym majątkiem w postaci budynków, floty aut, magazynem technicznym - to tak naprawdę wszyscy właściciele powinni zadać sobie pytanie o wycenę firm. Każda osoba, która kontynuuje działalność i planuje rozwijać ją w sposób rzetelny oraz fachowy, powinna móc określić wartość spółki w danym momencie, a także potrafić oszacować ją w przyszłości - w zależności od podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Pisząc o każdym podmiocie mamy tu na myśli naturalnie nawet działalności jednoosobowe, indywidualne. Tak, wskazanie majątku takich jednoosobowych organizacji też jest proste! Fakt, że sporadycznie o tym słyszymy wynika tylko z tego, że indywidualnej działalności gospodarczej nie sposób odsprzedać. Trzeba jednak wystarać się o wycenę firm także tych najmniejszych, mikro-, małych i średnich, ponieważ nawet one potrzebują często podobnej informacji np. ze względu na potrzebę zdobycia dofinansowania bądź też zmiany formy i struktury działalności. Zastanówmy się, dlaczego praktycznie każdy właściciel domu bądź mieszkania potrafi określić orientacyjną wartość swojej nieruchomości, ale jeśli zapytać go o drugi składnik jego własnego majątku - czyli wartość firmy - często może mieć problemy w odpowiedzi. Wiele osób przyjmuje przy tym - źle - że wszystko zależy tu od ceny wszystkich składników majątku firmy, za które zapłaciły. Prawda jest jednak przeciwna. Wycena firm liczy się w przyszłości, a nie przeszłości. Firma może mieć zatem nieznaczny majątek, ale wielką wartość ze względu na szansę modernizacji bądź strategie, które są dopiero implementowane. Z tego względu podanie dokładnej wyceny firm zawsze należy powierzyć zaufanemu rzeczoznawcy.