Podstawową funkcją mebli laboratoryjnych, poza uczynieniem placówki naukowej miejscem komfortowym i funkcjonalnym, jest zapewnianie bezpieczeństwa, zarówno przechowywanym obiektom i substancjom badawczym, jak i pracownikom. Wykorzystywane w laboratoriach chemikalia mogą stanowić poważne zagrożenie, dlatego tak ważne jest ich odpowiednie przechowywanie w specjalnie do tego przeznaczonych szafach.

Właściwości szaf na chemikalia

Odpowiednia szafa do przechowywania chemikaliów powinna charakteryzować się ściśle określonymi parametrami. Tłumaczy to nasz rozmówca, ekspert z firmy DCD HABITAT LAB, produkującej meble laboratoryjne: Chemikalia przechowywane w laboratoriach bardzo łatwo reagują z otoczeniem i stanowią zagrożenie dla wyposażenia placówki, jak i dla życia pracujących w niej osób. Dlatego tak istotne jest traktowanie ich z należytą uwagą i starannością, ale też odpowiednie przechowywanie. Szafa przeznaczona do tego typu substancji musi się wyróżniać przede wszystkim wysoką odpornością chemiczną, zarówno na kwasy i zasady, substancje w stanie ciekłym, jak i w postaci oparów. Decyduje o tym oczywiście materiał, z którego będzie wykonana szafa. W związku z tym tego typu sprzęty zwykle produkowane są ze stali lub laminatu – tworzywa te gwarantują trwałość sprzętu oraz odporność na niebezpieczne substancje. Dla jeszcze większego bezpieczeństwa, szafa może posiadać specjalne otwory wentylacyjne lub nawet wentylator, a także warstwę wewnętrzną z polipropylenem. Pamiętajmy, że  w przypadku przechowywania niebezpiecznych substancji łatwopalnych, laboratorium powinno zostać wyposażone w specjalistyczne szafy ognioodporne.

Akcesoria do szaf

Szafa na chemikalia powinna mieć odpowiednią obudowę, ale też wnętrze i dodatkowe zabezpieczenia zwiększające ochronę przechowywanych substancji i minimalizujące zagrożenie w laboratorium. Niezwykle funkcjonalne i chętnie stosowane w placówkach badawczych kuwety z możliwością wysunięcia powinny posiadać mechanizm blokujący, który zapobiegnie przypadkowemu wysunięciu półki i wypadnięciu czy wylaniu szkodliwych substancji. Dobrym rozwiązaniem może być także zamek baskwilowy lub kłódka w drzwiach, jako dodatkowe zabezpieczenie przed użyciem substancji niebezpiecznych przez osoby do tego nieupoważnione. Na rynku dostępne są również szafy na chemikalia z pojemnikami przechwytującymi czy dodatkowymi skrytkami, np. na środki trujące. Tak wyposażona szafa to gwarancja ergonomii i bezpieczeństwa pracy w laboratorium.