Wykonanie stabilnych fundamentów w trudnych gruntach nie jest obecnie bardzo skomplikowanym zadaniem. W tym celu najczęściej wykonuje się tak zwane pale CFA. Jak wykonuje się pale tego rodzaju i gdzie mogą być one wykorzystane?

Pale formowane świdrem ciągłym, w języku angielskim Continuous Flight Auger Piles, w skrócie pale CFA używany w budownictwie już od lat element konstrukcyjny do wykonywania fundamentów głębokich. Są one używane między innymi do budowy ścian palowych, ekranów akustycznych, obiektów mostowych oraz różnych budynków wymagających stabilnych fundamentów.

Swoje wszechstronne zastosowanie pale CFA zawdzięczają specjalnej konstrukcji. Mogą być one wykonane w niemalże każdym gruncie, między innymi w żwirze, piasku, pyle, glinie czy w skałach miękkich. Technologia ta umożliwia też wykonanie fundamentów w warstwach wodonośnych gruntów. Dodatkowym plusem pali CFA jest brak hałasu oraz wstrząsów, co powoduje, że mogą być one montowane również w miejscach, gdzie ważna jest ochrona środowiska naturalnego.

Etapy wykonania pala CFA

Wykonanie pala CFA polega na zastosowaniu odpowiednich świdrów ślimakowych. Świder wkręcany jest w grunt, w którym pal ma stanąć. Najczęściej średnica otworu to od 40 do 120 centymetrów oraz jego głębokość to do 20 metrów. Świder przy wkręcaniu się w grunt wynosi jego część na powierzchnię, ale rozepchany na bokach grunt wpływa na dobrą stateczność otworu.

Gdy wiercenie dojdzie do odpowiedniego poziomu, do otworu zaczyna wtłaczać się pod ciśnieniem mieszankę betonową i jednocześnie wyciągać świder w kontrolowanym tempie. W rezultacie beton szczelnie wypełnia otwór. Po wyjęciu świdra do mieszanki betonowej wprowadza się szkielet zbrojeniowy. Zazwyczaj wykonanie jednego pala CFA zajmuje zaledwie 30 minut.

Dostarczaniem sprzętu przeznaczonego do wykonywania pali CFA zajmuje się firma Staltechnika.pl. Specjalizuje się ona w produkcji maszyn wiertniczych poziomych i pionowych. Więcej informacji o firmie znajdziemy na stronie internetowej Staltechnika.pl.