Spiekane węgliki wolframu są powszechnie stosowane w górnictwie i przemyśle wytwórczym. Stanowią około dwie trzecie światowej konsumpcji wolframu. Jeśli obecne wielkości produkcji pozostaną w mocy, światowe zasoby wolframu mogą zostać wyczerpane w ciągu kilkudziesięciu lat. Oprócz tego uszczuplania minerałów koszty surowców są bardzo wysokie. Zatem recykling złomu z węglika wolframu staje się coraz ważniejszy.

Spiekane węgliki wolframu są powszechnie stosowane w górnictwie i przemyśle wytwórczym. Stanowią około dwie trzecie światowej konsumpcji wolframu. Jeśli obecne wielkości produkcji pozostaną w mocy, światowe zasoby wolframu mogą zostać wyczerpane w ciągu kilkudziesięciu lat. Oprócz tego uszczuplania minerałów koszty surowców są bardzo wysokie. Zatem recykling złomu z węglika wolframu staje się coraz ważniejszy.

Złom węglika spiekanego

Obecnie stosuje różne sposoby recyklingu węglika spiekanego, na przykład proces recyklingu cynku i ługowanie kwasem octowym. Przeprowadzono w związku nimi wiele badań, których celem było określenie, czy różne techniki recyklingu mogą być wykorzystywane jako procesy uzupełniające w skali przemysłowej w celu recyklingu złomu węglika spiekanego. Produkty z recyklingu byłyby następnie przekształcane w proszki surowcowe do produkcji nowych narzędzi wydobywczych, jeżeli produkty z odzysku będą miały właściwości podobne do nowo zakupionych proszków w celu zapewnienia integralności narzędzia. Narzędzia zawierające węgliki spiekane zanieść można na odpowiedni skup węglika.

Proces recyklingu

Chociaż proces recyklingu cynku jest obecnie stosowany na całym świecie, technika ługowania kwasem octowym nie jest stosowana do produkcji komercyjnych węglików wolframu. Dlatego też ocena i porównanie obu metod recyklingu może potencjalnie poprawić skuteczne wykorzystanie materiałów z recyklingu, co doprowadzi do mniejszej zależności od dużych ilości nowych surowców. W ten sposób można zmniejszyć koszty surowców, a globalny popyt na produkcję i wydobycie wolframu znacznie się obniży. Dlatego warto dostarczyć złom węglika spiekanego na skup węglika. Udany recykling sprawi także, że przemysł górniczy i przemysłowy zależny od narzędzi z węglików wolframu nie będzie miał niekorzystnego wpływu na środowisko.

Odzysk surowców ze złomu węglika spiekanego

Metody recyklingu węglików spiekanych można podzielić na dwie ogólne kategorie, a mianowicie usunięcie metalu wiążącego przy użyciu wybranego procesu, pozostawiając dokładnie rozwidloną matrycę węglową będącą strukturą szkieletową lub metodami modyfikacji chemicznej wykorzystywanymi do recyklingu węglików spiekanych przez firmę Stellmet, która w ten sposób przekształca węgliki spiekane w innej postaci, na przykład w tlenki. Opracowano liczne metody recyklingu materiałów złomu metali twardych, a mianowicie ługowanie kwasem, metody elektrochemiczne, wybarwianie, utlenianie, modyfikacje chemiczne w wysokich temperaturach, techniki infiltracji ciekłej metalu oraz metody hybrydowe, np. kombinacje wyżej wspomnianych procesów.