Jednolity plik kontrolny obowiązuje wszystkich przedsiębiorców, zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 193a ordynacji podatkowej.

Taki plik stanowi ogólny zbiór danych, które ułożone zostają w odpowiedni sposób w narzuconej odgórnie strukturze. Wszystkie niezbędne informacje pochodzą z odpowiednich programów, jakie wykorzystywane są w firmach do prowadzenia księgowości. Jednolity plik kontrolny tworzy podatnik i na wypadek kontroli musi go przechowywać jeszcze przez pewien okres czasu. To co należy wiedzieć to to, że taki typ dokumentów nigdy nie jest składany w Urzędzie Skarbowym w formie papierowej, a tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej. Nakaz wysyłania takich dokumentów do skarbówki od 1 lipca 2016 roku obowiązuje duże podmioty gospodarcze, od 1 stycznia 2017 roku wystawianie i comiesięczne wysyłanie jednolitych plików kontrolnych dotyczyć zaczęło małych i średnich firm, natomiast od stycznia 2018 roku zobowiązani będą do tego już wszyscy przedsiębiorcy.

JPK program do faktur, zgodny z obowiązującymi przepisami daje możliwość bardzo szybkiego i łatwego wystawiania faktur przez wszystkie firmy, nawet te, które zwolnione są z opłacania podatku VAT.  Jednolity plik kontrolny składa się ze struktur takich jak:

  • JPK_KR do wystawiania dokumentów do ksiąg rachunkowych
  • JPK_WB służy do generowania wyciągów bankowych
  • JPK_MAG przeznaczony jest to kontroli magazynu (dostępny w programie Faktura Small Business)
  • JPK_VAT służy do prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży (dostępny w programie Faktura Small Business)
  • JPK_FA - obsługa faktur VAT (dostępny w programie Faktura Small Business)
  • JPK_KPIR służy do wystawiania dokumentacji z podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • JPK_EWP obejmuje ewidencję przychodów.

Przepisy ciągle ulegają zmianom, dlatego można spodziewać się, że w najbliższym czasie w programie pojawić się może znacznie więcej użytecznych struktur. Wygenerowanie JPK w Faktura Small Business jest bardzo proste. Wystarczy odnaleźć zakładkę ZESTAWIENIA/ ANALIZY, po czym przejść do ZAKŁADKA E-KONTROLA PODATKOWA. Po tym wystarczy jedynie kliknąć w przycisk GENERUJ, gdzie przed stworzeniem pliku należy wybrać jego typ.