Cło, czyli opłata jaką nakłada państwo na towary tak przywożone jak wywożone i transportowane przez obszar celny kraju nie wszędzie jest taka sama. Na terenie Unii Europejskiej opłaty celne zostały zniesione. Mamy tu do czynienia z unią celną zapewniającą swobodny przepływ towarów. Zastosowano także jednolity system ceł przewozowych na te towary, które pochodzą spoza jej granic. Tego typu opłatę należy uiścić w momencie, gdy towar po raz pierwszy znajdzie się na terytorium Unii Europejskiej.

Agencja Celna

Ogólnie rzecz ujmując agencja celna to instytucja, która pomaga firmą importującym i eksportującym różnego rodzaju towary. Produkty te mogą pochodzić z obszaru UE jak i poza niego. Ważne jest, by nie mylić jej z Urzędem Celnym. Agencja z nim współpracuje (występuje w imieniu klienta przy zgłoszeniach celnych), ale jest jednostką handlową/usługową, a nie państwową. Do zadań takiej jednostki należy miedzy innymi: przygotowanie całej niezbędnej dokumentacji powiązanej z odprawą celną eksportową lub importową, zapewnienie logistyki (przeładunek, magazyn), obliczanie kwot należności za przywóz i wywóz, przygotowanie deklaracji związanych z podatkiem akcyzowym, a także sprawdzenie, czy towary posiadają druki znaków CE.

Magazyn czasowego składowania

Takim mianem określa się skład celny działający na podstawie zezwolenia wydanego przez organy celne. Pozwala on na przechowywanie towarów pochodzących spoza UE do momentu objęcia ich procedurą celną lub nadania im przeznaczenia celnego. Do tego czasu wszelkie opłaty zostają zawieszone. Towary muszą zostać zgłoszone na podstawie tzw. deklaracji skróconej, a okres ich przechowywania nie powinien przekraczać 20 dni (od daty złożenia deklaracji). Tego typu magazyny są przeznaczone dla towarów, które z jakiegoś powodu nie mogą poddać się odprawie celnej (niepełna dokumentacja, niezgodności w papierach). Istotne jest, by nie mylić tej jednostki ze składem i depozytem celnym.

Agencja celna – czy warto z niej korzystać?

Większość argumentów zdecydowanie przemawia za. Przede wszystkim przedsiębiorca nie musi zagłębiać się w papierologię i samodzielnie załatwiać formalności związanych z transportem towarów. Oszczędza dzięki temu sporo cennego czasu, odprawy celne eksportowe stają znacznie łatwiejsze. Agencja zajmuje się opracowaniem wszystkich dokumentów, a także zapewnieniem logistyki co nie jest łatwym zadaniem. Jedynym minusem jest dodatkowy koszt w formie wynagrodzenia dla tej instytucji.