Pracownicy to jeden z najcenniejszych kapitałów każdej firmy.

Zadaniem przełożonych jest możliwie jak najbardziej optymalne wykorzystanie posiadanego przez nich doświadczenia, ich wiedzy oraz predyspozycji. Jednym z narzędzi ku temu może być redeployment, który polega na przesunięciu określonego pracownika na inną posadę, jeśli jego dotychczasowy etat może zostać usunięty.

Redeployment a możliwości rozwoju

Z perspektywy pracownika, ewentualny redeployment w wielu przypadkach może stanowić szansę na rozwój, sprawdzenie siebie w innych warunkach i poszerzenie pakietu kompetencji o nowe umiejętności, co ma z kolei duży wpływ na przyszłość zawodową danej osoby. Poza tym, redeployment jest również możliwością zdobycia nowej posady, bez konieczności wychodzenia ze struktury firmowej dotychczasowego pracodawcy, która często dla konkretnych pracowników jest utartym, bezpiecznym środowiskiem.

Redeployment z punktu widzenia pracodawcy

Co natomiast oznacza redeployment z punktu widzenia pracodawcy? Przede wszystkim, redeployment daje możliwość zatrzymania wartościowych pracowników, nawet w momencie, kiedy ich dotychczasowa posada ma zostać zlikwidowana. Redeployment umożliwia również „przesunięcie” pracownika na stanowisko, na którym będzie mógł rozwinąć swoje zawodowe skrzydła i efektywniej spożytkować własne predyspozycje oraz kwalifikacje.

Co więcej, redeployment jest ciekawą opcją ze względu na wizerunek danego pracodawcy – zwolnienia zawsze stanowią dla niego duże wyzwanie. Nie bez znaczenia jest też kwestia dobrej znajomości danego pracownika: chcąc zatrudnić go na innym stanowisku, potencjalny przełożony może szybko dowiedzieć się, jakie referencje są w stanie wystawić mu dotychczasowi współpracownicy, co z kolei jest źródłem niezbędnych informacji, a w konsekwencji może wpłynąć na ostateczną decyzję.

Podsumowując: dla pracowników redeployment jest szansą na zdobycie nowej posady, natomiast dla pracodawców to możliwość zatrzymania pracowników posiadających potrzebne firmie kompetencje oraz kwalifikacje.