Silniki elektryczne pojawiły się na świecie po odkryciach Faraday'a i Oersteda z początku 19 wieku.

Konstruowano je w różny sposób już od 1822 roku ze zmiennym powodzeniem. Warunkiem koniecznym możliwości ich praktycznego wykorzystania było pojawienie się w 1866 pierwszego skonstruowanego przez Wernera von Siemensa generatora elektrycznego. Prace Edisona, Westinghouse'a i przede wszystkim genialnego Nikoli Tesli nad przemysłową produkcją i przesyłem energii elektrycznej doprowadziły do drugiej (po wprowadzeniu maszyn parowych) rewolucji technicznej, wcześniejszej i daleko bardziej istotnej dla rozwoju cywilizacji technicznej, niż silniki spalinowe.

Budowa silnika elektrycznego i zasada jego działania pozostały identyczne jak w pierwszych praprzodkach dzisiejszych nowoczesnych urządzeń. Źródłem napędu jest zawsze zmienne pole magnetyczne, wywoływane zmiennym polem elektrycznym (silniki na prąd zmienny, trójfazowe synchroniczne i asynchroniczne) lub zmiennym polem elektrycznym wywołanym konstrukcyjnie (silniki jednofazowe na prąd stały). Absolutnie wszystkie: od miniaturowych, nie większych od łebka zapałki i mocy ułamka wata, po giganty przemysłowe: np. sprężarki do amoniaku o mocy kilkunastu megawatów. Każdy silnik składa się z:

 • stojana;
 • wirnika;
 • twornika (uzwojenia, w którym indukuje się siła elektromotoryczna);
 • komutatora (tylko dla silników na prąd stały).

Ze względu na budowę i prąd zasilający wyróżniamy następujące typy silników elektrycznych:

 • silnik trójfazowy
 • asynchroniczne trójfazowe
 • silnik pierścieniowy
 • trójfazowy i jednofazowy silnik synchroniczny
 • silnik kaskadowy
 • silnik krokowy
 • bez szczotkowy silnik prądu stałego
 • silnik liniowy
 • silnik prądu zmiennego
 • silnik kondensatorowy
 • silnik z warstwowym biegunem
 • silnik synchroniczny jednofazowy i trójfazowy
 • silnik reaktancyjny
 • silnik magnetyczny
 • silnik komutatorowy
 • silnik prądu stałego
 • uniwersalny silnik (do prądu stałego i przemiennego)
 • silnik repulsyjny
 • stale wzbudzony silnik prądu stałego
 • elektrycznie wzbudzony (zewnętrznie wzbudzony) silnik prądu stałego
 • silnik rzędowy zamknięty
 • silnik bocznikowy
 • silnik mieszane
 • inne, specjalistyczne

Zakres zastosowania silników elektrycznych jest olbrzymi. Wszędzie tam, gdzie niezbędny jest precyzyjnie (dziś we współpracy z procesorami) regulowany niezawodny i ekonomiczny napęd, stosuje się śliniki elektryczne. Nawet w miejscach, gdzie trudno o dostęp do wystarczająco efektywnych źródeł prądu.