Oczyszczalnia ścieków i uzdatnianie wody jest istotną kwestią, aby mogła ponownie powrócić do środowiska i być wykorzystywana. Uzdatnianie wody osiągane jest w wyniku 4 etapów operacji: wstępną, pierwotną, wtórną i obróbkę osadu.

Obróbka wstępna polega na tym, że zestaw ekranów prętowych usuwa duże przedmioty, takie jak gałęzie drzew, śmieci, liście, puszki, szmaty, plastikowe butelki, pieluchy i inne odpady. W wielu zakładach baseny wyrównawcze i komory żwirowe różnego rodzaju regulują szybkość dopływu wody, tak że osiadają tam kamienie, piasek i szkło. Baseny utrzymują ścieki, dopóki nie będą gotowe do zabiegu i przeleją się z powodu ulewnych deszczy. Niektóre rośliny usuwają tłuszcze z powierzchni wody podczas wstępnej obróbki, czasami za pomocą dmuchaw, aby ubijać oleisty materiał do piany i ułatwić usuwanie.

Proces właściwy

Po wstępnej obróbce ścieki gromadzą się w osadnikach pierwotnych, które są dużymi pojemnikami. Grawitacja pozwala na osiadanie mniejszych cząstek. Mechanicznie napędzane zgarniacze zbierają ciała stałe i kierują je do leja zasypowego podłączonego do urządzenia do obróbki osadu. Jeśli zakład nie usunął smaru i oleju podczas obróbki wstępnej, robi to w tej fazie za pomocą odpieniaczy powierzchniowych. Niektóre zakłady wykorzystują sprzęt do zmydlania zebranych tłuszczów przez zmieszanie ich z ługiem, tworząc w ten sposób mydła i glicerol.

Końcowy etap

Ostatnią fazą jest obróbka pozostałej wody i osadów biologicznych lub szlamu. Grawitacja oddziela odpady organiczne od cięższego żwiru, który można osadzić na składowisku. Pozostały osad pierwotny przechodzi do zagęszczacza, gdzie jest odwirowywany i podawany do zbiorników fermentacyjnych zawierających bakterie beztlenowe. Zbiorniki te wytwarzają metan, który można wykorzystać do zasilania elektrowni. Końcowy produkt stały, stabilizowany osad, może być częściowo dezodoryzowany i zaorany do gleby jako nawóz. Pozostałe ścieki są oczyszczane w celu usunięcia fosforu, azotu i innych składników odżywczych, dezynfekowane chlorem, ozonem lub światłem ultrafioletowym, a następnie zwracane do wody.

W Polsce to Żelazo i mangan są najczęstszym zanieczyszczeniem wód podziemnych. Występujące w wodzie w nadmiarze powodują m. in.: zły smaku i mętność, żółtobrązowe zacieki na ceramice i żółte plam na praniu, zaburzenia układu pokarmowego oraz rozwój bakterii. Więcej o uzdatnianiu wody znaleźć można na www.bartosz.com.pl.