Już od stycznia 2021 roku wiele branż korzysta z kas fiskalnych online. Są oni zobligowani do rejestrowania każdej transakcji za pomocą kasy fiskalnej online. Warto wiedzieć, że ustawę o podatku od towarów i usług opublikowano już w 2019 roku, jednak dano czas przedsiębiorcom, aby wdrożyli nowe rozwiązania. Ponadto sytuacja epidemiologiczna, a dokładnie pandemia sprawiła, że wiele terminów zostało przesuniętych na 2021 rok.

Poznaj terminy wprowadzenia obowiązku rejestrowania towarów i usług na kasach fiskalnych online.

Od dnia 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy świadczący usługi związane z wyżywieniem oraz usługi hotelarskie czy inne związane z zakwaterowaniem są zobowiązani do posiadania i korzystania z kas online. Dotyczy to także sprzedawców paliw stałych, ale wytwarzanych z węgla, co obejmuje także brykiet, koks i półkoks. Z kolei od 1 lipca 2021 roku kasa fiskalna online jest obowiązkowa dla przedsiębiorców świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, a także budowlane. Dodatkowo lekarze oraz lekarze stomatolodzy także mają obowiązek korzystania z tego rodzaju kasy fiskalnej, podobnie jak prawnicy czy osoby, które oferują usługi z zakresu poprawy kondycji fizycznej.

Pandemia koronawirusa a obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych online.

Pomimo trudnej sytuacji wielu przedsiębiorców szczególnie z branży hotelarskiej i gastronomicznej Ministerstwa Finansów nadal nie wprowadziło żadnego rozporządzenia, które pozwalałoby na przesunięcie terminu związanego z instalacją kas fiskalnych nowego typu. O ile lokale gastronomiczne oferujące usługi na wynos mają czas do 1 lipca, tak pozostali muszą z nich korzystać już od 1 stycznia 2021. Tym przedsiębiorcom, którzy zmianę mają jeszcze przed sobą polecamy ofertę na stronie: https://netvet.pl/kasy-fiskalne/.

Aktualnie nie ma podanych terminów wprowadzenia kas fiskalnych online dla pozostałych przedsiębiorców, choć od 2023 roku w sprzedaży będą tylko i wyłącznie kasy fiskalne online, zatem już teraz warto pomyśleć o zmianie.

źródło netvet.pl