Niektóre przedmioty, czy urządzenia ze względu na swoje przeznaczenie, muszą być wykonane z materiałów o szczególnych właściwościach. Jednym z podstawowych parametrów, które muszą być poddane specjalistycznej weryfikacji jest twardość. Określa się ją zgodnie z normami przedmiotowymi poprzez sprawdzenie odporności materiału na trwałe odkształcenia. Weryfikacja stopnia twardości jest niezwykle precyzyjnym badaniem i powinna być przeprowadzona przy wykorzystaniu specjalnego urządzenia, jakim jest twardościomierz.

Sposoby pomiaru twardości materiałów

Ocena twardości materiału przy użyciu twardościomierza opiera się na obserwacji działania przedmiotu w kształcie wgłębnika wciskanego w próbkę materiału przez określony czas. W zależności od rodzaju struktury badanego materiału, jego wielkości, jak i warunków do przeprowadzenia testów twardości wybiera się odpowiednią metodę badania. Wśród najpopularniejszych rodzajów testów wyróżnia się test Rockwella, test Vickersa oraz test Brinella.

Test Rocwella jest wykorzystywany do pomiaru twardości metali i ceramiki oraz do badania tworzyw sztucznych. Parametry są określane na podstawie oceny głębokości odcisku wykonanego przez wgłębnik. Jest to jedna z najszybszych metod badania twardości, szczególnie wykorzystuje się ją do oceny twardości materiałów o większej geometrii.

Test Vickersa stosuje się do testowania twardości różnych materiałów: metali, polimerów, ceramiki i niektórych biomateriałów. Odporność na zniekształcanie ocenia się poprzez działanie wgłębnikiem w kształcie ostrosłupa i szacuje się odcisk na podstawie długości przekątnych wykonanych wgłębień. Ten test może być stosowany do badania również niewielkich materiałów.

Test Brinella opiera się na wciskaniu wgłębnika w postaci kulki z węglików spiekanych lub stali o średnicy 1, 2,5, 5 oraz 10 mm i szacowania twardości poprzez obliczenie stosunku działającej siły do pola powierzchni wytworzonego odcisku. Metoda Brinella jest często wykorzystywana do testowania większych materiałów.

Badania materiałoznawcze również obejmują konieczność wyznaczania twardości dla bardzo cienkich materiałów lub warstw wierzchnich. Wykorzystuje się w tym celu twardościomierze, które pozwalają na określenie twardości w warunkach nanometrycznych i mikrometrycznych.

Wybór niezawodnego twardościomierza.

Inżynierzy z Testlab.eu szczególnie zwracają uwagę na to, że nowoczesne twardościomierze dają możliwość swobodnej konfiguracji metody badania, raportowania oraz wyboru zakresu automatyzacji. Jest to szczególne ważne, jeśli uwzględni się nieustanny rozwój procesów produkcyjnych wymagających wysokiej czujności i efektywności badania twardości. Dlatego też kluczem do przeprowadzenia poprawnych pomiarów twardości jest dobór odpowiedniej metody pomiaru oraz wysokiej jakości urządzenia. Poszukując sprawnego i niezawodnego twardościomierza spośród szerokiego asortymentu zawsze warto skorzystać z kompetentnego doradztwa specjalistów.