W pętle zadłużenia wpada dzisiaj coraz więcej Polaków. Wraz z bogaceniem się naszego społeczeństwa, wzrastają również potrzeby. Nie wszystkie udaje się zaspokoić, korzystając z zasobów miesięcznego budżetu gospodarstwa domowego. Pętla zadłużenia jest niebezpiecznym zjawiskiem, które nierzadko doprowadza do bankructwa. Jedną z możliwości poradzenia sobie z tą trudną sytuacją jest właśnie zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego.

Długi Polaków

Najbardziej zadłużony Polak ma na swoim koncie niespłacone zobowiązania o łącznej kwocie ponad 102 milionów złotych. Statystyki jasno pokazują, że w Polsce żyje ponad 2 miliony zadłużonych osób. 37% gospodarstw domowych posiada chociaż jeden kredyt gotówkowy.

Okazuje się, że dłużnicy coraz częściej nie radzą sobie z terminową spłatą należności. Nieregularnych płatności dokonuje prawie 1,5 miliona osób, które zaciągnęły kredyt. Wpływ na to ma przede wszystkim niewystarczający budżet. To najkrótsza droga do powstania pętli długów.

Czym jest pętla długów?

Najpierw zaciągany jest pierwszy kredyt, później kolejny. Bardzo szybko następuje sytuacja, w której dłużnik nie jest w stanie spłacać zaciągniętych zobowiązań z bieżących dochodów i zaciąga kolejną pożyczkę. Dopóki posiada zdolność kredytową, korzysta z produktów banków, by spłacać zaległe zobowiązania.

Problem powstaje wtedy, gdy banki zaczynają odmawiać udzielania kolejnych kredytów. Pętla długów zaciska się coraz mocniej, a kredytobiorca traci źródło finansowania zaciągniętych zobowiązań. Jego miesięczny budżet jest niższy niż wysokość rat.

Pomocna dłoń ze strony banków

Same banki proponują pomoc i wyjście z finansowej katastrofy kredytobiorcom. Jedną z możliwości jest kredyt konsolidacyjny. To produkt banku, który łączy wszystkie zaciągnięte zobowiązanie w jedno, ale na korzystniejszych dla klienta warunkach.

Bank spłaca dotychczasowe zobowiązania kredytobiorcy i oferuje jeden kredyt. Co ważne, kredyt konsolidacyjny najczęściej zostaje udzielany przez bank, w którym klient nie ma jeszcze zaciągniętego zobowiązania. Takie działanie można porównać do skupu wszystkich długów w zamian za skorzystanie z nowej oferty.

Korzyści dla kredytobiorcy

Powstałe długi należy spłacić i to nie ulega najmniejszym wątpliwościom. Można to jednak zrobić na dużo bardziej korzystnych warunkach. Kredytobiorca uzyskuje dłuższy okres kredytowania, dzięki czemu raty są niższe. To sprawia, że jego sytuacja finansowa staje się o wiele bardziej stabilna i jest on w stanie regularnie spłacać należności.

Warto też wiedzieć, że kredyty zaciągane w przeszłości mogą cechować się dużo gorszymi warunkami spłat. Nowy kredyt konsolidacyjny będzie więc finalnie tańszy. Zebranie wszystkich zobowiązań w jeden kredyt da też spory komfort psychiczny klientowi. Jedna umowa, jeden termin pobierania raty, kontakt tylko z jednym bankiem – to ogromna wygoda.

Inne sposoby na wyjście z pętli długów

Okazuje się, że kredyt konsolidacyjny nie jest jedynym rozwiązaniem. Z pętli długów można wyjść poprzez równoczesne zastosowanie innych metod. Taką jest na pewno lepsze zarządzanie finansami oraz generowanie oszczędności. Sporządzanie listy wydatków czy zmiana planów zakupowych to podstawa.

Dłużnicy mogą też ratować swoją kiepską sytuację finansową, starając się generować dodatkowe źródło dochodów. Drugi etat albo praca dorywcza pozwolą osiągać zarobek, który może być przeznaczany na spłatę zaciągniętych zobowiązań.