Ekshumacja to wydobycie zwłok lub ich szczątków w celu dokonania oględzin lekarskich lub sądowych. Wykonać ją można w różnych celach, jednak zawsze do jej przeprowadzenia wymagane są odpowiednie zezwolenia.

Powody ekshumacji

Ekshumacja zwłok może być wykonana tylko w szczególnych przypadkach. Zlecić mogą ją sąd lub prokurator. Może również zostać przeprowadzona na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, jednak w tym przypadku muszą one otrzymać zezwolenie od właściwego inspektora sanitarnego.

Kolejnym motywem do przeprowadzenia ekshumacji może być zajęcie terenu cmentarza na inny cel. Tu również potrzebna jest akceptacja ze strony właściwego inspektora sanitarnego.

Zasady

Ekshumacja musi przebiegać zgodnie z pewnymi procedurami. Przede wszystkim, szczątki bądź zwłoki wydobywane przed upływem 20 lat od pochówku należy umieścić w szczelnej skrzyni wybitej blachą. Jeśli natomiast ekshumacja przeprowadzana jest po upływie 20 lat od pogrzebu, to wydobyte szczątki i resztki starej trumny przenosi się do nowej.

-Jeśli chodzi o ponowne pochowanie po ekshumacji, to prawo nakazuje niezwłoczne wydobycie trumny ze skrzyni i umieszczenie jej w grobie bez otwierania. Do zasypania tej trumny należy wykorzystać ziemię wydobytą z grobu. – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący Zakład Pogrzebowy Witwicka z Wrocławia.

Ważne, aby po zakończeniu prac skrzynia, w której znajdowała się trumna  oraz mata do składowania ziemi wydobytej z grobu, została umyta i zdezynfekowana. Co więcej, jak wskazuje rozporządzenie w sprawie przechowywania zwłok i szczątków, osoby dokonujące ekshumacji muszą posiadać odpowiednie środki ochrony osobistej.

Kiedy dokonać

Wydobycie zwłok lub szczątek dopuszczalne jest tylko w określonym przedziale czasowym, a mianowicie między 16 października a 15 kwietnia. Ponadto, ekshumację przeprowadzać można jedynie w godzinach porannych, po wcześniejszym poinformowaniu powiatowego lub portowego inspektora sanitarnego (przeprowadza on nadzór nad pracami).