Niełatwy czas pandemii, pokazał, jak bardzo w wielu sytuacjach sprawdził się koncentrator tlenu. To rodzaj sprzętu medycznego, który służy do wytwarzania tlenu wysokiej jakości i o wysokim stężeniu. Działają one na zasadzie separacji tlenu z powietrza za pomocą specjalnych membran lub adsorbentów. Oczywiście wielu osobom z niewydolnością układu oddechowego takie domowe koncentratory tlenu towarzyszą na co dzień i nieraz ratują życie.

Nowoczesny koncentrator tlenu, który ratuje życie

Przenośne koncentratory tlenu można podzielić na membranowe i adsorpcyjne. Te pierwsze wykorzystują specjalne membrany do separacji tlenu z powietrza. Sama konstrukcja pozwala na przepuszczanie cząsteczek tlenu, a zatrzymuje inne gazy – na przykład azot czy argon. W ten sposób uzyskuje się stężony strumień tlenu o wysokiej czystości. Koncentratory tlenu przenośne adsorpcyjne wykorzystują molekularne sita lub złoża węglowe do oddzielania tlenu od innych gazów w powietrzu. Te adsorbenty wykazują wysoką selektywność, co umożliwia skuteczną separację gazów. Proces ten nazywa się adsorpcją zmiennociśnieniową. Wybierając koncentrator tlenu, trzeba wziąć pod uwagę różne czynniki.

Kto musi mieć przenośny koncentrator tlenu?

lh 07.04.2023 01aKoncentrator tlenu jest powszechnie stosowany w medycynie do terapii tlenem, której poddawane są osoby cierpiące na choroby układu oddechowego - POChP, astma czy mukowiscydoza oraz inne choroby płuc. Pacjenci ci mogą mieć trudności z oddychaniem i wymagają dostępu do stężonego tlenu w domowych warunkach, co po prostu ułatwia im oddychanie. Koncentrator tlenowy jest również stosowane w przemyśle, na przykład do wytwarzania stężonego tlenu do spawania i cięcia metali.

Jak działa domowy koncentrator tlenu?

Wielu pacjentów ze względu na stan zdrowia musi mieć koncentratory tlenu do domu. Tego typu urządzenia są niezbędne, gdy chory potrzebuje stale dostarczanego stężonego tlenu, ale nie może pozostawać w jednym miejscu przez długi czas. Przenośne koncentratory tlenu pozwalają na przemieszczanie się z pacjentem nawet podczas wykonywania codziennych czynności lub podróży. Tym samym niewielkie i funkcjonalne urządzenie ułatwia różnego rodzaju aktywności nawet w czasie zaostrzenia choroby. Specjaliści podkreślają, że pacjenci mogą mieć trudności z oddychaniem zwłaszcza podczas wysiłku lub w czasie snu, co może prowadzić do niedotlenienia. Poza tym koncentrator tlenu jest przydatny osobom, które podróżują, chcą zachować swoją mobilność i nie mają ochoty być ograniczeni do pobytu w jednym miejscu przez długi czas. Niezmiennie dobór odpowiedniego urządzenia powinien być skonsultowany z lekarzem. Specjalista pokaże również, jak działa koncentrator tlenu i jak używać koncentratora tlenu.