Nowoczesny przemysł

Przybiera różne postacie. W małych firmach jest to podpisanie się na zbiorowym arkuszu dwa razy dziennie – przy rozpoczynaniu oraz kończeniu pracy. Czasami wystarczy „podbicie” w specjalnym urządzeniu karty pracy. W większych firmach wystarczy już tylko przytknięcie elektronicznej karty identyfikacyjnej do czytnika przy wchodzeniu do firmy i opuszczanie jej po dniu pracy. To znane każdemu systemy ewidencji czasu pracy – niezbędne choćby po to, by właściwie wyliczyć pensję. Ale nie tylko. Ewidencja czasu pracy jest – a właściwie może być – ważnym elementem controllingu personalnego, a szerzej – zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa.

Alarmy są w dzisiejszych czasach nadzwyczaj istotnym i popularnym sposobem ochrony lokalu biznesowego. Wskazane jest zatem dowiedzieć się jak ochraniają one nasze dobra.

Wynajmując lokal mieszkalny zwykle jesteśmy zobowiązani do wpłaty kaucji, wynoszącej najczęściej jedno- lub dwukrotność miesięcznego czynszu. Kaucja ta służy zabezpieczeniu roszczeń wynajmującego. Co do zasady powinna być zwrócona najemcy po upływie czasu trwania umowy.